တိကျသောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များ အတွက် “Mpos”

mPOS သည် အရောင်းအဝယ်နှင့် ပတ်သက်သော အသေးစားလုပ်ငန်းမှ အကြီးစားလုပ်ငန်း (လက်လီလက်ကား အရောင်းဆိုင်များ) အထိ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှှု ပိုမိုလွယ်ကူလျင်မြန်ပြီး အမှားကင်းစေရန် ရည်ရွယ်၍ ထုတ်လုပ်ထားသော Software တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။